ES PROJEKTAI

Įgyvendinamas projektas „LANKSTI ULTRAGARSINĖ MEDŽIAGOS TERMINIO SUJUNGIMO TECHNOLOGIJA AUTOMATINIAM NEAUSTINĖS MEDŽIAGOS MAIŠELIŲ GAMYBOS PROCESUI (PET-RPET GO) ”

UAB Bagfactory yra neaustinės PP medžiagos maišelių gamintojas, rinkos lyderis Lietuvoje ir vienas iš rinkos lyderių ES. Gamybos procese terminiam kraštų sujungimui įmonė naudoja ultragarso technologijas. Technologiniai gamybos procesai, kuriose naudojamos ultragarso technologijos, yra nuolatos tobulinami – pastaruoju metu gamybos linijoje yra įdiegta įmonės specialistų sukurta inovacija, kuri leido optimizuoti standartinį gamybos procesą ir pasiekti 50 PP maišelių per minutę gamybos spartą. Šiuo metu pareiškėjas, dalyvaujant KTU Ultragarso instituto mokslininkams, modeliuoja neaustinės PET medžiagos maišelių gamybos procesą, taip pat yra tiriami gamybos procesai neaustinei RPET medžiagai. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad ne tik yra realios prielaidos naujos ultragarsinės medžiagos terminio sujungimo technologijos automatiniam neaustinės PET / RPET medžiagos maišelių gamybos procesui, bet ir yra įvardintos problemos ir MTEP veiklos šių problemų sprendimui. Teikiamas projektas yra skirtas lanksčios ultragarsinės medžiagos terminio sujungimo technologijos automatiniam neaustinės PET/RPET medžiagos maišelių gamybos proceso sukūrimui. Įvykdžius MTTEP veiklas, skirtas mokslinių ir technologinių problemų išsprendimui, bus sukurtas technologinis sprendimas ultragarsiniam neaustinės PET/RPET medžiagos sujungimui automatinio gamybos proceso sąlygomis, kuris galės būti pritaikomas šiuo metu rinkoje esantiems neaustinės PP medžiagos maišelių gamybiniams įrenginiams; taip pat bus sudarytos prielaidos šio metodo diegimui: projekto metu bus sukurtas automatinis rankenų formavimo ir pritvirtinimo modulis automatiniam maišelių iš neaustinės PET/RPET medžiagos gamybos procesui, kuris pademonstruos sprendimo pritaikomumą labiausiai standartiniam gamybos technologiniam procesui. Trečiasis produktas – neaustinės PET/RPET medžiagos maišelis, kurio siūlės pagamintos automatiniu terminio sujungimo būdu.

UAB „Bagfactory” nuo 2019 m. kovo 18 d. iki 2021 m. kovo 13 d. įgyvendina projektą „Lanksti ultragarsinė medžiagos terminio sujungimo technologija automatiniam neaustinės medžiagos maišelių gamybos procesui (PET-RPET GO) ” (Nr. J05-LVPA-K-04-0014) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros fondo) investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentiės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonę Nr. J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai”.

Projekto biudžetas  867 326,97Eur.

Projekto finansavimo suma 499 947,93 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

 

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai/lanksti-ultragarsine-medziagos-terminio-sujungimo-technologija-automatiniam-neaustines-medziagos-maiseliu-gamybos-procesui-pet-rpet-go

Įgyvendinamas projektas „UAB „Bagfactory“ konkurencingumo didinimas per eksporto į užsienio rinkas plėtrą”

Projekto tikslas – padidinti Bagfactory, UAB konkurencingumą, vykdant plėtrą į užsienio šalių rinkas su įmonės produktais. Inkrementinis įmonės apyvartos didėjimas yra sąlygotas ribotos paklausos vietinėje rinkoje, lyginant su užsienio rinkomis. Dėl šios priežasties UAB „Bagfactory“ pradėjo intensyviai plėsti savo pardavimus užsienio rinkose, o su šiuo projektu toliau siekia išplėsti ryšius su Švedijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Vokietijos rinkų atstovais, pasiūlant jiems aktulius produktus.

UAB „Bagfactory” nuo 2019 m. liepos 30 d. iki 2021 m. biržlio 13 d. įgyvendina projektą „UAB „Bagfactory“ konkurencingumo didinimas per eksporto į užsienio rinkas plėtrą ” (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0170) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT ”.

Projekto biudžetas  83 724,00 Eur.

Projekto finansavimo suma 41 862,00 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai/uab-bagfactory-konkurencingumo-didinimas-per-eksporto-i-uzsienio-rinkas-pletra

GermanFrenchSwedishPolandLatviaLithuaniaEstonia