KOKIA PAKUOTĖ KENKIA MAŽIAUSIAI GAMTAI?

LYGINAMOJI ANALIZĖ POLIETILENĖS, BIOĮRANČIOS POLIETILENINĖS, POPIERINĖS IR MEDŽIAGINĖS PAKUOTĖS)

Nr. Kriterijai nustatantys ekologišką pakuotę Polietileniniai maišeliai Polietileniniai bioįrantys maišeliai (su OXO priedais) Popieriniai maišeliai Neaustinės medžiagos (spunbondo) maišeliai
1 Gamtos ištekliai naudojami gamyboje Žaliava išgaunama iš naftos perdirbto produkto Priedai iš runkelių , kukurūzų, bulvių, sojos ir tt. Žaliava iš medienos Šalutinis produktas iš naftos perdirbimo, tol kol nafta bus apdorojama visada susidarys šalutinis produktas ir jis turėtų būti panaudojamas
2 Gamybos poveikis aplinkai Sąlyginai nekenksmingas Sąlyginai nekenksmingas Sunkus vandens užterštumas Sąlyginai nekenksmingas
3 Perdirbimas Persidirba 60-70% žaliavos, susidaro dideli medžiagos praradimai dėl susikaupusio įrimo apdorojimo metu Neperdirbamas Persidirba 80-90% žaliavos, maksimaliai žaliava per gyvenimą gali būti perdirbta 2-3 kartus. Lengvai persidirba 95-100% žaliavos
4 Vienkartinis maišelio naudojimas Vienkartinis Vienkartinis Vienkartinis Daugkartinis
5 Maišelių suyrimas 100-120 metų 24 metai 3-8 mėnesiai atviram lauke

7-10 metai žemėje

1-1.5 metai atvirame lauke

3-5 metai žemėje

6 Įrimas produktų ir jų poveikis aplinkai Pagrindinės molekulinės frakcijos, mikroskopiniai vienetai suirusios medžiagos Metanas (CH4), vanduo, biomasė (metanas smarkiai ardo ozono sluoksnį) Skysčiai, dujos – turinčios mišinį CO 2, CH 4 ir N 2 Mikroskopiniai vienetai suirusios medžiagos
7 Kompostuojamas Ne Taip Taip Taip
8 Nenutrūkstamas išteklių atsinaujinimas Sunkiai įmanomas išteklių atsinaujinimas Įmanomas išteklių atsinaujinimas (1-2 metai). Tačiau nusausinamos dirbos Įmanomas išteklių atsinaujinimas (50-100 metų) Sunkiai įmanomas išteklių atsinaujinimas
9 Atsikratymas nereikalingais maišeliais Atsikratymas maišeliu yra sudėtingas nekenkiant gamtai. Reikalinga speciali įranga perdirbimui Reikalinga speciali įranga perdirbimui Perdirbimas įmanomas. Mažiausia kenkia gamtai ir maišelio atsikratymas kainuoja mažiausiai iš visų kitų tipų maišelių
10 Ekologiškumo įvertinimas dešimtbalėje sistemoje (nuo 1 (blogiausias) iki 10 (geriausias)) 5 7 6 9

IŠVADA:

Neaustinės medžiagos maišelių fizinės, mechaninės savybės yra geriausos ir kenkia aplinkai mažiausiai. maišeliai

EnglishGermanFrenchSwedish