ES PROJEKTAI

Įgyvendinamas projektas „LANKSTI ULTRAGARSINĖ MEDŽIAGOS TERMINIO SUJUNGIMO TECHNOLOGIJA AUTOMATINIAM NEAUSTINĖS MEDŽIAGOS MAIŠELIŲ GAMYBOS PROCESUI (PET-RPET GO) ”

UAB Bagfactory yra neaustinės PP medžiagos maišelių gamintojas, rinkos lyderis Lietuvoje ir vienas iš rinkos lyderių ES. Gamybos procese terminiam kraštų sujungimui įmonė naudoja ultragarso technologijas. Technologiniai gamybos procesai, kuriose naudojamos ultragarso technologijos, yra nuolatos tobulinami – pastaruoju metu gamybos linijoje yra įdiegta įmonės specialistų sukurta inovacija, kuri leido optimizuoti standartinį gamybos procesą ir pasiekti 50 PP maišelių per minutę gamybos spartą. Šiuo metu pareiškėjas, dalyvaujant KTU Ultragarso instituto mokslininkams, modeliuoja neaustinės PET medžiagos maišelių gamybos procesą, taip pat yra tiriami gamybos procesai neaustinei RPET medžiagai. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad ne tik yra realios prielaidos naujos ultragarsinės medžiagos terminio sujungimo technologijos automatiniam neaustinės PET / RPET medžiagos maišelių gamybos procesui, bet ir yra įvardintos problemos ir MTEP veiklos šių problemų sprendimui. Teikiamas projektas yra skirtas lanksčios ultragarsinės medžiagos terminio sujungimo technologijos automatiniam neaustinės PET/RPET medžiagos maišelių gamybos proceso sukūrimui. Įvykdžius MTTEP veiklas, skirtas mokslinių ir technologinių problemų išsprendimui, bus sukurtas technologinis sprendimas ultragarsiniam neaustinės PET/RPET medžiagos sujungimui automatinio gamybos proceso sąlygomis, kuris galės būti pritaikomas šiuo metu rinkoje esantiems neaustinės PP medžiagos maišelių gamybiniams įrenginiams; taip pat bus sudarytos prielaidos šio metodo diegimui: projekto metu bus sukurtas automatinis rankenų formavimo ir pritvirtinimo modulis automatiniam maišelių iš neaustinės PET/RPET medžiagos gamybos procesui, kuris pademonstruos sprendimo pritaikomumą labiausiai standartiniam gamybos technologiniam procesui. Trečiasis produktas – neaustinės PET/RPET medžiagos maišelis, kurio siūlės pagamintos automatiniu terminio sujungimo būdu.

UAB „Bagfactory” nuo 2019 m. kovo 18 d. iki 2021 m. kovo 13 d. įgyvendina projektą „Lanksti ultragarsinė medžiagos terminio sujungimo technologija automatiniam neaustinės medžiagos maišelių gamybos procesui (PET-RPET GO) ” (Nr. J05-LVPA-K-04-0014) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros fondo) investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentiės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonę Nr. J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai”.

Projekto biudžetas  867 326,97Eur.

Projekto finansavimo suma 499 947,93 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

 

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai/lanksti-ultragarsine-medziagos-terminio-sujungimo-technologija-automatiniam-neaustines-medziagos-maiseliu-gamybos-procesui-pet-rpet-go

Įgyvendinamas projektas „UAB „Bagfactory“ konkurencingumo didinimas per eksporto į užsienio rinkas plėtrą”

Projekto tikslas – padidinti Bagfactory, UAB konkurencingumą, vykdant plėtrą į užsienio šalių rinkas su įmonės produktais. Inkrementinis įmonės apyvartos didėjimas yra sąlygotas ribotos paklausos vietinėje rinkoje, lyginant su užsienio rinkomis. Dėl šios priežasties UAB „Bagfactory“ pradėjo intensyviai plėsti savo pardavimus užsienio rinkose, o su šiuo projektu toliau siekia išplėsti ryšius su Švedijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Vokietijos rinkų atstovais, pasiūlant jiems aktulius produktus.

UAB „Bagfactory” nuo 2019 m. liepos 30 d. iki 2021 m. biržlio 13 d. įgyvendina projektą „UAB „Bagfactory“ konkurencingumo didinimas per eksporto į užsienio rinkas plėtrą ” (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0170) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT ”.

Projekto biudžetas  83 724,00 Eur.

Projekto finansavimo suma 41 862,00 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai/uab-bagfactory-konkurencingumo-didinimas-per-eksporto-i-uzsienio-rinkas-pletra

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SKAITMENINIMO SPRENDIMAI PIRKINIŲ MAIŠELIŲ
GAMYBOS PROCESŲ MODERNIZAVIMUI (BF GO-DIGITAL)”

UAB Bagfactory maža, intensyviai auganti ir turinti didžiulį tolimesnio augimo potencialą pirkinių maišelių
gamintoja, rinkos lyderė Lietuvoje ir viena iš rinkos lyderių ES. Tai ekologiškai atsakinga įmonė, produkcijos
gamybai naudojanti tiek pirminę (popierius, polipropileno ir polietileno teratalato neaustinis audinys), tiek ir
perdirbtą atliekinę žaliavą (perdirbto polietileno teratalato neaustinis audinys).

Įgyvendinamas projektas yra skirtas naujos automatizavimo įrangos su integruotais skaitmeniniais sprendimais
įsigijimui ir įdiegimui, taip prisidedant prie gamybos bazės atnaujinimo, gamybos pajėgumų didinimo,
tiesioginės gamybos savikainos mažinimo. Projekto metu bus modernizuoti pagrindiniai gamybos procesai,
įdiegta jų kontrolės ir stebėjimo sistema, kas užtikrins gaminių kokybę, mažins broko tikimybę ir gamybos
proceso metu susidarančių atliekų kiekius. Įgyvendintas projektas sudarys prielaidas ženkliam darbo našumo
augimui ir pirkėjų užsakymų vykdymui per maksimaliai trumpą laiką.

UAB „Bagfactory” nuo 2020 m. balandžio 01 d. iki 2023 m. rugsėjo 01 d. įgyvendina projektą
„SKAITMENINIMO SPRENDIMAI PIRKINIŲ MAIŠELIŲ GAMYBOS PROCESŲ
MODERNIZAVIMUI (BF GO-DIGITAL) ” (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0048) finansuotą pagal 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto biudžetas  1 6661 259,10 Eur.
Projekto finansavimo suma 7 47 566,60 Eur.
Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:
https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/skaitmeninimo-sprendimai-pirkiniu-
maiseliu-gamybos-procesu-modernizavimui-bf-go-digital-1

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „INVESTICIJOS Į KOVAI SU COVID-19 SKIRTŲ NEAUSTINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ GAMYBĄ“

UAB „Bagfactory” nuo 2021 m. vasario 17 d. iki 2021 m. rugsėjo 17 d. įgyvendina projektą
„Investicijos į kovai su COVID-19 skirtų neaustinės medžiagos produktų gamybą“, (Nr.
03.3.1-LVPA-T-859-01-0055) dalinai finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai
LT“ lėšomis.

UAB „Bagfactory“ yra intensyviai auganti ir turinti didžiulį tolimesnio augimo potencialą
pirkinių maišelių gamintoja, rinkos lyderė Lietuvoje ir viena iš rinkos lyderių ES. Tai
ekologiškai atsakinga įmonė, produkcijos gamybai naudojanti tiek pirminę (popierius,
polipropileno(PP) ir polietileno teratalato (PET) neaustinis audinys), tiek ir perdirbtą atliekinę
žaliavą (RPET – perdirbto PET audinys).

Įgyvendinamas projektas skirtas naujos inovatyvios įrangos, skirtos kovai su COVID-19
reikalingų produktų gamybai, įsigijimui ir įdiegimui, taip prisidedant prie įmonės gamybos
bazės atnaujinimo ir gamybos pajėgumų didinimo. Turėdama geriausią Lietuvoje produktų iš
neaustinės medžiagos gamybos patirtį, UAB Bagfactory turi tvirtas pozicijas produktų iš
neaustinės medžiagos vertės ir tiekimo grandinėje, kas garantuoja ryšius tiek su neaustinės
medžiagos tiekėjais ir gamintojais, tiek ir su vietiniais ir tarptautiniais neaustinės medžiagos
produktų rinkos dalyviais. Nusistovėję ryšiai ir gamybos iš įvairios neaustinės medžiagos
žaliavos patirtis garantuoja, kad investicija į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą
bus sėkminga, įranga bus įsigyta trumpiausiais terminais (jau vyksta derybos su tiekėjais) ir
kovai su pandemija būtini produktai bus pateikti rinkai.

Projekto biudžetas 143 000,00 Eur.
Europos regioninės plėtros fondo finansuojama suma 114 400,00 Eur.
Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos:
https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/investicijos-i-kovai-su-
covid-19-skirtu-neaustines-medziagos-produktu-gamyba

GermanFrenchSwedishPolandLatviaLithuaniaEstonia